maanantai 5. heinäkuuta 2010

Kaksi kieltä, yhtä mieltä

Pohjanmaan maakuntaohjelman taannoinen nimi ”Kaksi kieltä, yhtä mieltä – Två språk, ett mål” toteutti jälleen itseään, kun maakunnan Leader-ryhmien, YHYRES-kehittämisyhdistyksen sekä Aktion Österbottenin, hallitukset tapasivat kauniissa puitteissa Vänrikki Stoolin keskuksessa Oravaisissa keskiviikkona 19.5. Käytännön yhteistyö toimihenkilöiden kesken on jo viime ohjelmakaudelta lähtien ollut viikoittaista. Yhteisestä tapaamisesta myös luottamushenkilöiden kesken oli puhuttu jo pitkään ja nyt se vihdoin toteutui seminaarin muodossa yhteisen kansainvälistymishankkeen ansiosta.

Aurinkoinen lämmin ilma sekä historiallisen tunnelmallinen ympäristö saivat hallitusten jäsenet ylittämään iloisesti kieliesteet – onhan Leader koko Euroopan laajuinen yhteinen ”kieli”. Seminaarin pääaiheena oli kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen ja kokemusten vaihto.

Aktion Österbotten ja YHYRES-kehittämisyhdistys ovat tarttuneet kansainväliseen yhteistyöhön yhteisellä kansainvälistymishankkeella. Hankkeen vetäjä, kansainvälistymiskoordinaattori Marianne Sjöström mainitsi yhdeksi työnsä haasteista sen, että luotettavien yhteistyösopimuksien hankkiminen ulkomailta vaatii paljon työtä prosessin hitauden vuoksi.

Keskustelua on herättänyt myös se, tulisiko yhteistyöpartneria etsiä maantieteellisen sijainnin vai painopistealueen perusteella. Myös pitkäaikaisen projektin etukäteisarviointi on haasteellista. Aktion Österbottenin hallituksen puheenjohtaja Mats Brandt korosti, että kansainvälisen strategian tarkentaminen on tärkeää. Kansainvälisten hankkeiden tulee olla molempien toimintaryhmien strategioiden mukaisia ja on erityisen merkityksellistä, että ne tuovat lisäarvoa mukana oleville alueille.

Aktion Österbotten on myöntänyt Leader-rahoitusta ”Ung Folkmusikbro” hankkeelle, joka on Suomen tämän ohjelmakauden (2007-2013) ensimmäisiä kansainvälisiä hankkeita. Yhteistyöpartnerina toimii Ruotsi, joka on sekä maantieteellisesti että kulttuurillisesti lähellä Suomea. Yhteistyön aiheena on kansanmusiikki ja nuorisovaihto: suomalaiset nuoret kansanmusiikinopettajan kera lähtevät Ruotsiin, jonne saapuu myös englantilaisia ja ranskalaisia nuoria sekä kansanmusiikinopettajia. Tarkoituksena on opetella osallistujamaiden kansanmusiikkia sekä jakaa tietotaitoa. Suomeen tulee vastaavasti ruotsalaisia myöhemmin hankkeen aikana.

Seminaari sujui vilkkaasti keskustellen. Illan aikana saatiin myös tutustua muutamiin paikallisiin hankkeisiin, jotka on rahoitettu Aktion Österbottenin myöntämillä Leader-rahoilla. Yhteisseminaari oli erittäin onnistunut, ja siitä aiotaan tehdä jatkuva käytäntö.

Henna-Maija Vakkuri
-----------------------------

Två språk, ett mål

Landskapsöversikten för Österbotten hade i tiderna namnet ”Två språk, ett mål – Kaksi kieltä, yhtä mieltä” - och detta besannades igen, när styrelserna för landskapets Leader – grupper, Aktion Österbotten och YHYRES -kehittämisyhdistys träffades onsdagen den 19 maj i vacker omgivning vid Fänriks Ståls Center i Oravais. Personalen har ända sedan förra programperioden haft ett nära samarbete. Det har en längre tid varit tal om att sammanföra även de förtroendevalda och nu kunde detta förverkligas i form av ett seminarium inom ramen för det gemensamma internationella projektet.

Det soliga och varma vädret samt den historiskt stämningsfulla miljön fick styrelsemedlemmarna att glatt överskrida språkmuren – men så är ju också Leader hela Europas gemensamma språk. Seminariets huvudämne berörde det internationella samarbetet, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Aktion Österbotten och YHYRES –kehittämisyhdistys har tagit fasta på det internationella samarbetet genom ett gemensamt internationaliseringsprojekt. Projektets dragare, internationella koordinatorn Marianne Sjöström nämnde den utdragna och resurskrävande processen, innan man slutligen får till stånd ett samarbetsavtal med utlandet, som en av utmaningarna i jobbet.

Huruvida en samarbetspartner borde väljas på basen av geografi eller tyngdpunktsområde har också väckt diskussion. Vidare är det en utmaning att på förhand utvärdera de långsiktiga effekterna av ett internationellt projekt. Ordförande för Aktion Österbotten, Mats Brandt betonade vikten av att en gemensam internationell strategi fastslås. Internationella projekt bör vara förenliga med vardera aktionsgruppens strategier och det är speciellt viktigt, att de tillför mervärde för de deltagande områdena.

Ett via Aktion Österbotten finansierat internationellt projekt vid namn ”Ung Folkmusikbro” fick i dagarna stödbeslut och är därmed bland de allra första i Finland under pågående programperiod (2007-2013). Samarbetsparten finns i Sverige, som ligger nära Finland inte bara geografiskt, utan även kulturellt sett. Samarbetsområdet är folkmusik och ungdomsutbyte. Österbottniska ungdomar och en folkmusiklärare reser till Hälsingland i Sverige för att tillsammans med ungdomar och lärare från England och Frankrike delta i en sommarskola, där man ska utbyta och lära sig av varandras folkmusikskatt. Under projektet kommer även svenska ungdomar och lärare till Österbotten för motsvarande evenemang.

Det fördes aktiva diskussioner under kvällen och man fick även tillfälle att bekanta sig med några lokala projekt, som finansierats med Leader – medel via Aktion Österbotten. Seminariet var mycket lyckat och i framtiden kan säkert liknande evenemang ordnas.

Henna-Maija Vakkuri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti