maanantai 5. heinäkuuta 2010

Uusi Leader-asiamies: Mietteitä tien alussa


Leader -asiamiehen tehtävä on uusi sekä minulle itselleni että ylipäänsä tehtävänä. Taipaleelle lähtiessäni ei siis ole ollut saappaita täytettävänä. Toki matkaeväänä on hankesuunnitelma sekä myös joukko odotuksia, sillä tämä tehtävä ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan monista vuosien kuluessa kentältä esiin nousseista ajatuksista ja tarpeista.

Huomattavilta osin työhön liittyvät asiat ovat toki tuttuja, sillä yli 11 vuoden ajan toimintaryhmissä työskentely sekä monissa erilaisissa ryhmissä toimintaryhmien edustaminen on väistämättä opettanut jotain. Näkökulma aiempaan nähden on nyt kuitenkin hieman erilainen. Aiempaa tärkeämpää omassa toiminnassani on nyt näkemyksen muodostaminen tarvittavista kehityssuunnista, sen miettiminen miten niihin päästään sekä näihin päämääriin pääsyyn myötävaikuttaminen. Liikkeen ohella myös päämäärä on tärkeä.

Eräissä kommenteissa todetaan Leader-toiminnan olevan kriisissä. Voisi sanoa, että valitettavasti ja osin myös onneksi asia on näin. Kehittämistoimintaan, eritoten sen uutta luovaan ja pienten toimijoiden harjoittamaan osaan, nykyiset rahoituksen pelisäännöt soveltuvat perin huonosti. Esimerkiksi Leader-periaatteilla on kovin vähän tilaa toteutua. Toisaalta kriisistä voi puhua myös positiivisessa, uutta luovassa merkityksessä. Kun toimintaa on harjoitettu pääperiaatteiltaan melko samalla tavoin liki 15 vuotta, väistämättä ja luonnollisena kehitysvaiheena on syntynyt tarve pohtia omaa tekemistä. On siis muutosprosessin paikka ainakin jossain muodossa. Mielestäni tähän mainittuun kriisiin liittyvät nämä molemmat tekijät. Kun ne molemmat asiat pakottavat etsimään parempaa huomista, voisi olettaa, että se myös löydetään.

Aloittaessani ajattelin, että työ tulee kohdistumaan suunnilleen yhtä paljon tämän ohjelmakauden asioihin ja tulevaan kauteen valmistautumiseen. Hyvin pian havaitsin, että juna onkin tulevan kauden suhteen jo melko vahvasti liikkeellä, joten ensi kauteen valmistautuminen on työstä isompi palanen. Asian merkitystä korostavat omat havainnot siitä, että hyvin pitkälti ohjelmakautta toteutetaan siten kuin se lähtötilanteessa on paalutettu. Muutokset, tärkeiksikin koetut, ovat ohjelmakauden aikana usein melkoisen työläitä toteuttaa. Voisi lainata vanhaa viisautta ”hiihtäjät tehdään kesällä” ja todeta, että ohjelmakauden toteutus rakennetaan edellisen kauden aikana. Joten nyt on jo toiminnan aika siinä asiassa.

Leader-toiminnan tulevaisuuteen liittyen global grant on mielenkiintoisin yksittäinen asia pohdittavaksi. Mielestäni on syytä perusteellisesti tutkia ja pohtia, olisiko se hyväksi Leader-toiminnan kannalta, ja mikäli vastaus kysymykseen on myönteinen, myös määrätietoisesti toimia sen toteutumisen hyväksi.

Eräs Leader-toimintaan liittyvä piirre, joka on aina minua kiehtonut, on toiminnan monimuotoisuus. Kun matkan varrella on nähnyt melko laajan kirjon sekä rahoitettuja Leader -toimenpiteitä että niiden toteuttajia, niin välillä tulee miettineeksi, että vieläköhän sitä löytyy jotain, mitä ei jo ole toteutettu tai uusi toteuttaja. Ja aina sitä vaan ihminen yllättyy, kun joku keksii taas jotain uutta ja Leader osoittaa toimivuutensa hyvinkin erilaisissa kehittämistarpeissa. Annetaan siis positiivisessa mielessä ”kaikkien kukkien kukkia”!

Heikki Konsala

Mikä Global grant?

Global grant -periaatteella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi Leader-ryhmä saisi tietyn määrärahan käyttöönsä ja päättäisi sen käytöstä itsenäisesti – tietenkin alkuperäisiä tavoitteita ja ehtoja noudattaen. Kuittisulkeisista siirryttäisiin eräänlaiseen urakkasopimukseen. Global grant vaatisi luottamusta rahoittajan ja toimintaryhmän välille ja se lisäisi toimintaryhmän vastuuta ja myös henkilökunnan tarvetta.

HH

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti