torstai 14. lokakuuta 2010

Bennäs - Årets by i svenska Österbotten

Bennäs utsågs den 22 augusti till Årets by 2010 i svenska Österbotten. Den officiella utnämningen skedde vid en välbesökt festtillställning i Anderssénsalen vid Sursik skola. Dagen till ära hade man även uppmanat att flagga i byn.

I motiveringen sägs följande: ”Bennäs är en aktiv by med bred verksamhet och många olika evenemang, verksamheten riktar sig både till unga och äldre. I byn finns en mycket god sammanhållning, ett rikligt föreningsliv och en god talkoanda. I Bennäs ger man sig frimodigt in i både mindre och större projekt. I Bennäs samarbetar man med alla, oberoende av förenings-, ålders-, tros- och politiska gränser. I Bennäs finns en byaplan uppgjord 2008. Trots att Bennäs ligger nära en stad (10 km), har Bennäs lyckats bevara sin säregenhet och landsbygdsmiljö, vilket är beundransvärt”.

Utnämningen av Årets by i svenska Österbotten sker i samarbete mellan Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund. Huvudsyftet med utmärkelsen är att varje år, via ett gott exempel, lyfta fram det viktiga och professionella utvecklingsarbete som på byanivå sker inom Aktion Österbottens verksamhetsområde.

Utmärkelsen delades nu ut för tionde gången. Priset utgörs bl.a. av en utomhusskylt med texten Årets by 2010. Tidigare utnämningar av Årets by i svenska Österbotten är: 2001 Kortjärvi (Kronoby), 2002 Henriksdal (Kristinestad), 2003 Sundom (Vasa), 2004 Lappfjärd (Kristinestad), 2005 Öja (Karleby), 2006 Molpe (Korsnäs), 2007 Perus (Kristinestad), 2008 Småbönders (Kronoby), samt 2009 Västerhankmo och Österhankmo byar (Korsholm).

Läs hela artikeln i Landbygd Plus 4/2010

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti