torstai 14. lokakuuta 2010

ELARD liputtaa LEADERin Global Grant -hallintomallin puolesta

EU:n Leader-ryhmien kattojärjestö ELARD jätti kesäkuussa lausuntonsa komissiolle yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. Lausunnon ydin tähtää maaseuturahaston jakomekanismin uudistamiseen. Ykköspilarin (suorat maataloustuet) ja kakkospilarin (niin sanottu maaseudun kehittäminen, jossa nykyisin on mukana muun muassa maatalouden luonnonhaittakorvaus eli LFA-tuki) välisiä suhteita tulee lausunnon mukaan selkiyttää. Näin turvataan sekä maataloudelle että muulle maaseudun kehittämiselle riittävät resurssit. Järjestö toivoo LEADERin erityisaseman palauttamista sekä tarvittaessa oman rahoitusinstrumentin luomista toimintatavalle. Leaderin ja maataloustukien yhteen niputtamista pidetään pääsyynä Leaderin kangistumiseen ja byrokratian lisääntymiseen.

Mallia Irlannista

Suomalainen LEADER-toimintatapa on syntyajoistaan lähtien noudattanut monessa Irlannin esimerkkiä. Merkittävin ero on hallintomallissa. ELARD ottaa lausunnossaan vahvasti kantaa sen puolesta, että irlantilaistyyppistä Global Grant -hallintomallia sovellettaisiin kaikissa jäsenmaissa. Mallissa ryhmillä olisi sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusharkinta. Tämä yksinkertaistaa hallintoa, lisää toimintatavan tunnettuutta sekä vahvistaa ryhmän asemaa suhteessa hankehakijoihin. Hakijan näkökulmasta malli lisää hallinnon läpinäkyvyyttä.
Irlannin LEADER-toimijat pitävät Global Grant -mallia yhtenä toimintatavan tärkeimmistä menestystekijöistä omassa maassaan. Hallintotasojen minimoinnin on nähty lisäävän joustavuutta ja vähentävän byrokratiaa. Menestys on heijastunut myös rahoitukseen: väestöltään Suomea pienempi Irlanti käyttää LEADERiin 448 miljoonaa euroa kaudella 2007–13, kun Suomen luku on 242 miljoonaa euroa. Tosin kuluvalla kaudella toimeenpano on Leaderin ja maataloustukien niputtamisesta johtuen yskinyt myös Irlannissa.

Global Grant -malli lisää Leader-ryhmän vastuuta ja velvoitteita. Rahoituskehyksiä kasvattamalla myös hallintohenkilöstöä voitaisiin lisätä. Kuntarahan lisäksi ryhmät tekisivät maksupäätökset myös EU- ja valtio-osuuksista. Irlannissa ministeriö maksaa osuudet ryhmien ilmoitusten perusteella ja tekee tarkastuskäyntejä ryhmiin noin kuuden viikon välein. Neuvonta- ja käsittelyvirheiden varalta kaikilla irlantilaisilla ryhmillä on vastuuvakuutukset, joiden kulut ovat vuosittain noin 3 000 euroa ryhmää kohti. Korvausvaatimukset ovat erittäin harvinaisia, sillä ryhmien ja ministeriön yhteistyöllä kiistakysymykset pystytään yleensä ratkaisemaan hakijan eduksi.

Suomessa Global grant -mallia on väläytetty ohjelmakausien taitekohdissa yhtenä vaihtoehtona. Esitykset on kovaäänisimmin tyrmätty ryhmien itsensä toimesta, kun muutos ja vastuun lisääntyminen ovat arveluttaneet. Seuraavalle ohjelmakaudelle 2014–2020 siirryttäessä aika voisi olla kypsä: kuluvan kauden byrokratiamurheet ja LEADER-metodin kehittämishanke ovat muokanneet myönteistä maaperää. Mallia voitaisiin aluksi kokeilla myös pilottiluonteisesti halukkaissa ryhmissä.

5 682 CAP-lausuntoa

Komissio sai määräajassa CAP-uudistuksesta 5 682 lausuntoa. Saksa, Ranska ja Puola antoivat yhdessä yli puolet lausunnoista, Suomesta tuli 23. Luvut antavat kalpean aavistuksen siitä, minkälainen pisara meressä LEADER ja Suomi ovat maaseuturahaston tulevaisuutta pohdittaessa. Verkottumalla ja oikeisiin asioihin keskittymällä suomalaiset Leader-toimijat voisivat kuitenkin saada äänensä kuuluviin. Lausuntojen koosteessa korostettiin maaseudun julkishyödykkeiden ja julkispalveluiden (public goods and services) roolin kasvattamista tuotannon rinnalla – hoidetun maalaismaiseman ja virkistysarvojen säilyttämisessä LEADERillä on varmasti sanansa sanottavana. Kakkostoimintalinjan (ympäristö ja maisematuet) nykyistä tehokkaammalla käyttöönotolla vaikuttavuutta voitaisiin helposti lisätä. Myös uusien työpaikkojen synnyttäminen, ympäristönsuojelu ja tukien kohdentaminen oikeudenmukaisemmin pienille toimijoille ja vähemmän kehittyneille alueille ovat poimintoja lausuntokoosteen toiveiden tynnyristä – toiveita, joita LEADER pystyy toteuttamaan.

Petri Rinne
Joutsenten reitti ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti