torstai 14. lokakuuta 2010

Maaseutuverkoston kanssa eurooppalaisessa huippukylässä


Joukko maaseudun kehittäjiä kävi toukokuussa opintomatkalla Saksassa ja Itävallassa Münchenin ja Salzburgin alueilla. Suurin osa osallistujista oli kyläasiamiehiä ja maisemansuunnittelijoita, jotka työskentelevät kylien kanssa. Matkan järjesti Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuverkostoyksikkö.

Opintomatkan yksi kohde maaseutukunta Weyarn sijaitsee Baijerin osavaltiossa noin 35 km Münchenistä etelään. Weyarn voitti eurooppalaisen kylien kehittämispalkinnon vuonna 2004 ja on palkittu myös ympäristönsuojelusta.

Professori ja kunnanvaltuutettu Franz Demmelmeier oli vieraita vastassa upeissa kunnanvaltuuston tiloissa. Hän kertoi, että alueen historiassa merkittävää osaa näyttelee Salzburgin kreivin vuonna 1133 perustama augustiinilaisluostari. Luostarielämässä musiikki oli tärkeintä, talous ei niinkään, joten luostari ehti olla vararikossa useammankin kerran. Myös ympäristön asukkaat joutuivat osallistumaan taloustalkoisiin, joten suhde esivaltaan ei aina ollut ongelmaton.

Nykyään kunnassa on 3 300 asukasta ja 20 kylää ja se on ollut väkiluvultaan kasvava aina 1950-luvulta lähtien. Töissä käydään suurissa kaupungeissa mm. Münchenistä. Pieniä kuntia ei pakoteta yhdistymään. Kunnan vastuualue on suppeampi kuin Suomessa, mutta muun muassa kaavoitusmonopoli on kunnalla.

Asukasluvun kasvu on tuonut paineita ja ongelmiakin. Maan hinta on nousussa. Ongelmana on, että kotiseudulta ei enää ole varaa ostaa tonttia, vaan muualta tulevat ostavat maat. Maanomistajien kanssa on vähitellen päästy yhteisymmärrykseen siitä, miten maaviljelysmaata muutetaan asuintonteiksi. Osa maasta joudutaan luovuttamaan kunnalle alle markkinahinnan – kunta rakentaa tarvittavan infran.

Kyläuudistusprosessi käynnistettiin osana Baijerin osavaltion maa- ja metsätalousministeriön ohjelmaa 15 vuotta sitten. Visioksi päätettiin yhdessä laadukas maaseutumainen asuminen, jossa elämisen laatu säilyy ja kulttuuriarvot korostuvat. Nuoria on muuttanut pois korkeiden tonttihintojen takia ja tähän pyritään puuttumaan.

Pienen kunnan maapolitiikka on aktiivista. Kyläuudistuksessa on tärkeää, että kaikki tietävät miten kuntaa kehitetään. Asukkaat pyritään saamaan mukaan mahdollisimman laajasti. Weyarnissa työ tehdään ryhmissä asiantuntijoiden avustamana, ja ryhmän toimiaika kestää aiheesta riippuen 1–3 vuotta. Ensin määritellään lähtötilanne ja luodaan visio tulevaisuudesta sekä mietitään, miten asiat toteutetaan. Kansalaisten uudet ideat viedään varhaisessa vaiheessa myös kunnan virallisille päättäjille. Myös tiedotuksesta huolehditaan, alueen historiasta laadittiin muun muassa sarjakuvavihko.

Liikenne on yksi kaikkien tärkeimmistä kyläuudistuksen kohteista, kun pyritään laadukkaaseen maaseutuelämään. Liikenteen hidastaminen tietä kaventamalla ja liikenneympyrällä on johtanut toivottuun tulokseen. Talouden kehittämistä linjattiin siten, että kuntaan ei haluta suuria teollisuusyksiköitä, vaan käsityöläis- ja pientuotantoa esim. tietotyö- ja ohjelmistosuunnittelua. Kehitystä ei siis haluta millä hinnalla hyvänsä.

Weyarnin kyläuudistusprojektin ja aktiivisen kaavoituspolitiikan saavutuksina mainitaan muun muassa:

- uusi koulu, jonka suunnittelussa opettajat ja oppilaat olivat mukana (200 oppilasta)
- kylätalo ja urheilukeskus
- luonnonsuojelualue ja järven kunnostus virkistyskäyttöön, luontopolku
- taidepolku, joka esittelee kuntakeskuksen nähtävyyksiä, luontoa ja taideteoksia
- liikennejärjestelyt, liikenteenjakajien huolto/ylläpito
- Dorfladen: kyläkauppa jossa oman kunnan tuotteet on laajasti esillä
- kuntalaisilla on tunne, että heidän ideansa ja mielipiteensä kuunnellaan tosissaan

Opintomatkalla tutustuttiin myös aluetutkimuslaitokseen, kylien väliseen yhteistoimintaan, energiakokeiluihin, matkailun kestävään kehitykseen sekä kosteikko- ja maisemahankkeisiin.

Kyläasiamiehet Liisa Helanto ja Henrik Hausen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti